Do stavebného biznisu vstúpila spoločnosť v roku 2009. Realizáciou úspešných projektov si vydobila miesto na Slovenskom trhu. V developérskej činnosti poskytujeme komplexné služby realizácie investičného zámeru, ktoré okrem iného zahŕňajú najmä získanie vstupných podkladov, vypracovanie architektonických štúdií na výstavbu alebo rekonštrukciu, projektovanie, funkčné zabezpečenie projektov, zabezpečenie dokumentácie k územnému rozhodnutiu, jeho prerokovanie s úradmi a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, zabezpečenie dokumentácie k stavebnému povoleniu, zabezpečenie jeho vydania a pod. Našim klientom teda poskytujeme kompletný servis, od návrhu, cez realizáciu a financovanie až po dlhodobú správu nadobudnutých nehnuteľností.

Všetky projekty našej developerskej činnosti sú osobité. Ide o o architektonicky zaujímavé, moderné a stavebne kvalitné objekty, ktoré sú výsledkom činnosti renomovaných architektov. Dôraz kladieme aj na ich adekvátne zasadenie do prostredia, s ktorým tieto dokonale ladia. Pri výbere vhodného prostredia zohľadňujeme aj vysoký potenciál jeho zhodnotenia, čoho dôsledkom je skutočnosť, že majetok našich klientov sa postupom času kapitálovo zhodnocuje a tým narastá. Investovanie s nami je navyše vysoko bezpečné, čo je ďalšou našou silnou stránkou.

V projektovej oblasti sa Energetické systémy, s.r.o. , zameriava na oblasť akvizície a developmentu pozemkov pre logistické, priemyselné a obchodné projeky, ktorých nedostatok sa prejavil v súvislosti s mohutným vstupom zahraničných investícii na Slovensko.

© Copyright Energetické systémy s.r.o.