Dnes sa stavia, predáva a ponúka veľa nízkoenergetických stavieb. Lenže len málo z nich je skutočne nízkoenergetických. Mnoho firiem vidí vývoj na trhu a pretože chcú predať, uživiť sa, reagujú na požiadavky trhu svojsky. Ponúkajú niečo, čo je “IN“. Buď nevedia, že nízkoenergetický RD má mať spotrebu energií na vykurovanie do 50 kWh / m² za rok, alebo si myslia, že slovo nízkoenergetický je adekvátne slovu úsporný. 

Veľmi často vidíme okolo ciest stavať nízkoenergetické rodinné domčeky. Keď sa zastavíme a opýtame sa,  aké materiály požívajú napríklad na izoláciu, dostanete zaujímavú odpoveď.  „Do strechy 24 cm sklenej vaty a do podlahy 5 až 8 cm polystyrénu. To musí stačiť.“

V takomto prípade zákazník platí za “nízkoenergetický rodinný dom“, ale má bežný štandard. Nie nízkoenergetickú stavbu. Nízkoenergetický rodinný dom by mal mať úplne iné hrúbky izolácií. Postaviť nízkoenergetický dom nie je zložité, keď viete ako. Je to investícia na celý život. Ako zistím, že skutočne ide o nízkoenergetický dom?

Nízkoenergetický dom má niekoľko základných znakov:

  • kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov
  • presklené plochy sú orientované na juh
  • nadštandardné tepelné izolácie
  • stavba je bez tepelných mostov
  • k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné zisky zo slnka
  • riadené vetranie s rekuperáciou tepla (pod 35 kWh/m² za rok to bez nej nejde)
  • spotreba tepla na vykurovanie je max 50 kWh/m² za rok

Podmienkou úspešnej realizácie nízkoenergetickej stavby je dôkladná príprava projektu. Po dokončení projektovej dokumentácie si nechajte výpočtom potvrdiť tzv. mernú spotrebu tepla na vykurovanie (nesmie presiahnuť 50 kWh/m² za rok).

Kačkovič Ľuboš – konateľ spoločnosti

© Copyright Energetické systémy s.r.o.