Spoločnosť Energetické systémy, s.r.o., sa zameriava aj na projekty vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov s využitím najmodernejších technologií. Spoločnosť sa v tomto odvetví zameriava primárne na development elektrární na využitie biomasy, bioplynu a solárnych parkov, čiže elektrární produkujúcich elektrinu zo slenčnej energie na báze technológií fotovoltaických článkov. Zámerom spoločnosti je vybudovať významné portfólio projektov a stať sa tak významným hráčom v oblasti výroby „čistej energie“ vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje expandovať aj na ostatné trhy v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť poskytuje komplexné riešenie developerských projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, od inžinierskej prípravy projektov, cez zabezpečenie financovania projektov, až po samotnú realizáciu výstavby projektov v spolupráci so silnými sub-dodávateľskými partnermi.

© Copyright Energetické systémy s.r.o.