• Čerpanie a odvoz kalov
  • Zber, preprava a zneškodnenie ostatných odpadov
  • Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov
  • Kontajnerová a cisternová preprava
  • Zhodnocovanie odpadov
  • Odvodňovanie čistiarenských kalov
  • Čistenie priemyselných areálov
© Copyright Energetické systémy s.r.o.